سبد خرید 0

سبد خرید شما خالی است.

قیمت به روز تره بار تهران

قیمت روز به تومان
خیار بوته ای 1000 تا 2000, خیار اصلاحی 1800 تا 2500, خیار ورامینی 2000 تا 2500, گوجه فرنگی دشت مغان 1200 تا 1500, گوجه لوکس 1700 تا 2000, بادمجان 1000 تا 2000, بادمجان کارتنی 1700 تا 2300, بادمجان دلمه ای 1000 تا 1500, بادمجان گلخانه ای 3500 تا 4500, غوره عسگری 5000 تا 6000, غوره آبی 3000 تا 4000, انگور عسگری لوکس 8000 تا 10000, انگور رطبی لوکس 5500 تا 6500, انگور یاقوتی لوکس 4000, لیمو ترش سوپر لوکس درشت 12000 تا 14000, لیمو ترش محلی متوسط 7500 تا 9000, لیمو ترش محلی ریز آبگیری 7000 تا 7500, لیمو لیسبون صادراتی 8500, سیر خشک درجه یک لوکس 18000 تا 20000, سیر خشک متوسط 17000, سیر پاک کرده لوکس 15000, گیلاس کالیبربالا صادراتی 25000, گیلاس تکدانه کف میدون 12000 تا 18000, گیلاس خوشه ای 7000 تا 9000, گیلاس متوسط به ریز 5000 تا 7000, گیلاس پرتوایی 3000 تا 7000, آلبالو رسمی درجه یک 8000 تا 11000, آلبالو پیوندی لوکس 6000 تا 9000, هلو زعفرانی هسته جدا درشت کارتنی 8000 تا 12000, هلو هسته جدا زعفرانی تک رج 6500 تا 7500, هلو تک رج 4000 تا 6000, هلو دو رج 2000 تا 3000, هلو انجیری متوسط 12000 تا 15000, لیمو ترش صادراتی 8000 تا 8500, پیاز لوکس سفید 1800 تا 2000, پیاز زرد لوکس 1500, پیاز زرد متوسط 1000 تا 1200, پیاز سفید 1700

قیمت به روز تره بار ارومیه

قیمت روز به تومان
گوجه فرنگی دشت مغان 1200 تا 1500, گوجه لوکس 1700 تا 2000, بادمجان 1000 تا 2000, بادمجان کارتنی 1700 تا 2300, بادمجان دلمه ای 1000 تا 1500, بادمجان گلخانه ای 3500 تا 4500, غوره عسگری 5000 تا 6000, غوره آبی 3000 تا 4000, انگور عسگری لوکس 8000 تا 10000, انگور رطبی لوکس 5500 تا 6500, انگور یاقوتی لوکس 4000, لیمو ترش سوپر لوکس درشت 12000 تا 14000, لیمو ترش محلی متوسط 7500 تا 9000, لیمو ترش محلی ریز آبگیری 7000 تا 7500, لیمو لیسبون صادراتی 8500, سیر خشک درجه یک لوکس 18000 تا 20000, سیر خشک متوسط 17000, سیر پاک کرده لوکس 15000, گیلاس کالیبربالا صادراتی 25000, گیلاس تکدانه کف میدون 12000 تا 18000, گیلاس خوشه ای 7000 تا 9000, گیلاس متوسط به ریز 5000 تا 7000, گیلاس پرتوایی 3000 تا 7000, آلبالو رسمی درجه یک 8000 تا 11000, آلبالو پیوندی لوکس 6000 تا 9000, هلو زعفرانی هسته جدا درشت کارتنی 8000 تا 12000, هلو هسته جدا زعفرانی تک رج 6500 تا 7500, هلو تک رج 4000 تا 6000, هلو دو رج 2000 تا 3000, هلو انجیری متوسط 12000 تا 15000, لیمو ترش صادراتی 8000 تا 8500, پیاز لوکس سفید 1800 تا 2000, پیاز زرد لوکس 1500, پیاز زرد متوسط 1000 تا 1200, پیاز سفید 1700, خیار بوته ای 1000 تا 2000, خیار اصلاحی 1800 تا 2500, خیار ورامینی 2000 تا 2500

مشاوره جهت صادرات و واردات

خریداران و فروشندگان

حجره داران و باربارکنان

انبارداران و سبدسازان

سورتینگ داران

گلخانه داران و کشاورزان

سردخانه داران

آخرین مقالات و مطالب مفید
برگشت به بالا